Ole Beck Jørgensen Blå Sommer 1989 Lars Mikkelsen
15 år 13 år